Co je elektrosmog?

Elektrosmog je hovorové označení pro souhrn nepříznivých účinků elektrického nebo magnetického pole nebo elektromagnetického záření na živé organismy.

V širším pojetí bychom mohli pod tento výraz zahrnout také nezdravé látky uvolňované z elektrických zařízení, rušivé působení zvuku a světla, mechanické vibrace a další vlivy spojené s provozem elektrických zařízení.

Toto téma je často diskutováno v souvislosti s mobilními telefony a jejich základnami.

Určité neblahé vlivy však přináší prakticky každý obor lidské činnosti a elektrotechnika není žádnou výjimkou.

Napsat komentář