Elektrosenzitivita

Elektrosenzitivita je jev podobný alergii. Trpící mají různé zdravotní potíže, za jejichž příčinu označují elektromagnetické pole či záření, jejichž intenzity nepůsobí ostatním žádné problémy.

Jiná označení jsou idiopatická nesnášenlivost k prostředí, idiopatická environmentální intolerance (IEI-EMF), elektromagnetická hypersenzitivita (EHS), navrhován byl též název elektrofobie.

Oficiální věda považuje souvislost symptomů s působením elektromagnetického pole či záření při dodržení hygienických limitů za vyvrácenou. Pracuje se i s hypotézou hormeze, tedy že dlouhodobá expozice nízkým intenzitám elektromagnetického pole by naopak mohla být prospěšná.

Je možné, že existují různé duhy elektrosenzitivity. Někteří lidé uvádějí citlivost na mikrovlnné záření mobilních telefonů, jiní na nízkofrekvenční magnetické pole domácích spotřebičů a další například na geomagnetické bouře.

Elektrosmog je hovorové označení pro souhrn nepříznivých účinků elektrického nebo magnetického pole nebo elektromagnetického záření na živé organismy. Zajímavý článek najdete na české wikipedii.

Všichni, kdo chtějí diskutovat, něco se dovědět a podívat se na věci z různých úhlů, jsou zde vítáni. Cílem tohoto blogu je sdílení informací, zkušeností, odkazů a názorů, směřující k nalezení pravdy o působení elektromagnetického pole na živé organismy. Mají zde prostor jak příspěvky vědecké, tak i texty čistě subjektivní a založené na zkušenostech a pocitech.


23.12.2016

Nová legislativa k tématu: Nařízení vlády 426/2016 Sb. o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh.


7.6.2016

V časopise 21. století 06/2016 vyšel článek „Stane se nebezpečím 21. století alergie na Wi-Fi?“


1.6.2016

Dokument Neviditelné vlny (Was Wir Nich Sehen/What We Do Not See), který se promítal v rámci festivalu Jeden svět 2015, je od 25.5.2016 v prodeji na DVD – na plancfilm.com přejděte na odkaz Substance Store, kde se dá disk objednat. Stál mě 17 EUR + 7 EUR poštovné z Rakouska. V popisu je HD, ale je to běžné DVD-R s lakovaným potiskem v plastové krabičce. (Placenou) online verzi najdete na flimmit.com.


Nová legislativa k tématu: předpis 291/2015 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením — další zvýšení limitů. Platí od 18.11.2015.  Podívejte se na http://empvf.cz/ přibližně v první třetině stránky.

Nová související legislativa: zákon 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh: § 31–32: pevné instalace z hlediska elektromagnetické kompatibility a § 46 a § 47 rádiová zařízení. Navazující nařízení vlády 117/2016118/2016 Sb. (EMC a LVD) jsou účinná od 20. dubna 2016.

Napsat komentář