Ochrana osobních údajů

Stránky Elektrosenzitivita.cz

Tyto stránky hledají otázky a odpovědi týkající se elektromagnetické hypersenzitivity. Stránky jsou přístupné bezplatně a jsou určené široké veřejnosti. Stránky momentálně nenabízejí žádné obchodní funkce. Respektuji Vaše právo na ochranu osobních údajů. Touto oblastí se zabývá nařízení EU GDPR.

Jaké osobní informace sbírám, k jakému účelu a jakými technickými prostředky?

Momentálně sbírám následující informace:

 • IP adresa při načtení jednotlivých stránek se uchovávává v logu webserveru pro diagnostické účely (běžně vypnuto),
 • web používá cookies Google Analytics s anonymizací IP adresy pro měření návštěvnosti stránek,
 • při zadání komentáře zpracovávám tyto údaje zadané uživatelem: jméno a příjmení, e-mail, www stránka, obsah komentáře, IP adresa,
 • po schválení komentáře bude zveřejněno zadané jméno a příjmení, www stránka a obsah komentáře, případně avatar uživatele.

Kdo má k těmto informacím přístup a komu mohou být zobrazeny?

Osobní údaje mohou být potenciálně k dispozici těmto dalším subjektům:

 • poskytovatel virtuálního serveru, společnost INTERNET CZ, a.s., Ktiš, Česká republika, EU,
 • Cookies měření návštěvnosti jsou k dispozici společnosti Google, Inc., USA, z pohledu EU „třetí země“.

Jak chráním a zabezpečuji Vaše informace?

Dělám vše proto, aby byla Vaše data přístupná pouze povolaným osobám.

Virtuální server je provozován v zabezpečeném prostředí.

 • Komunikace s www servrem je zašifrována pomocí protokolu SSL. Certifikát vystavila CA Let’s Encrypt.
 • Odesílání e-mailů probíhá pouze přes šifrovaný kanál SSL/TLS. Doména má nastavenu ochranu odesilatele SPF.

Jak dlouho uchovávám Vaše data?

 • Záznamy IP adres smaže server automaticky po méně než 20 dnech.
 • Dobu platnosti cookies na Google Analytics jsem nastavil na 14 měsíců, což je nejkratší nabízená doba.
 • Data zadaná do formulářů a data zaslaná elektronickou poštou archivuji po dobu 30 let.

Jak můžete nechat upravit nebo vymazat své informace?

Připomínám, že máte následující práva: požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Tato práva můžete uplatnit písemně na adresu níže, nejlépe doporučeným dopisem nebo zprávou do datové schránky. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu www.uoou.cz.

Kontaktní informace správce:

Ing. Antonín Fuksa, Babická 1, 149 00 Praha 11, Česká republika. ID datové schránky: 7mpie4z