Elektrická síť

Na rozdíl od mobilních telefonů, jejichž záření má oficiálně pouze tepelné účiny, mohou nízkofrekvenční magnetická pole kolem spotřebičů nebo vodičů s proudem indukovat ve tkáních dráždivé proudy.

Mezní intenzity těchto polí patří mezi hygienické limity. V malých vzdálenostech od vedení vysokého napětí se nepovoluje zástavba. Spotřebiče pro domácnosti, zvláště ty pro ruční použití, jsou před uvedením na trh zkoušeny, zda magnetické pole nepřesahuje povolenou mez.