Nelinearita

Klíčem k netepelným účinkům elektromagnetického záření by mohla být nelinearita.

Jednak nelinearita prostředí živých tkání. Živá tkáň se chová jako mnohavrstevný polovodič. Na nelinearitách polovodičů může docházet k demodulaci vysokofrekvenčního signálu na nízkofrekvenční dráždivé proudy.

Dále je to nelinearita samotného mechanismu působení. Bylo by možné, aby nižší intenzita způsobovala účinek, jaký mnohem vyšší intenzita nezpůsobuje?

Možná až příliš ochotně spojujeme dva body rovnou čarou a protahujeme ji na obě strany v neochvějné víře v linearitu.