Výzva

Věříte, že díky své elektrosenzitivitě dovedete poznat, zda je v blízkosti v provozu mobilní telefon, Wi-Fi nebo jiné elektrické zařízení?

Neváhejte a přihlaste se mi na kontakt a můžeme společně provést jednoduchý experiment. Jak může pokus proběhnout: posadíte se v jedné místnosti a k dispozici budete mít vypínač s polohami vysílánevysílá. Polohu vypínače upravíte pokaždé, když zaznamenáte změnu.

V sousední místnosti bude výzkumník podle náhodně generovaného plánu zapínat a vypínat zdroj zkoumaného záření, například aktivuje dva Wi-Fi adaptéry a zahájí přenos dat nebo uskuteční hovor mezi dvěma mobilními telefony. Výzkumník bude mít rovněž k dispozici vypínač s polohami vysílánevysílá, který ve chvíli změny přepne do příslušné polohy. Polohy obou vypínačů se budou automaticky zaznamenávat společně s časovými značkami.

Záznamy z obou vypínačů následně statisticky zpracujeme a výstupem může být jedno číslo v procentech, které vyjádří Vaši úspěšnost při detekci zkoumaného záření.