IoT Internet věcí

IoT (z angl. Internet of Things) » je komunikační síť, která umožnuje výrobkům bezdrátově přenášet data bez zásahu člověka. Může se jednat o vzdálené nebo rozprostřené systémy s mnoha připojenými body, které přenášejí jen občas malé množství dat malou rychlostí. Některé z nich musejí vydržet i několik let bez výměny baterie.

Příkladem využití IoT mohou být elektroměry, plynoměry či vodoměry s dálkovým odečtem, senzory fyzikálních veličin v terénu, ochrany majetku, sledování dopravy, nouzová tlačítka nebo telemedicínské zdravotnické výrobky s přenosem zdravotních ukazatelů k lékaři nebo různé výzkumné aplikace.

Výhoda IoT je zřejmá: obíhají data, nikoliv lidé. Pracovníci již nemusejí obcházet bytová měřidla, zemědělec má přehled o vlhkosti půdy přímo ve svém telefonu, „síť“ mu hlídá stroje a balíky sena, senior si přivolá pomoc i ve sklepě nebo v lese a lékař může zasáhnout dřív, než k němu člověka přivedou potíže. Nepřítomnost člověka však přináší i svá negativa: pracovník odečtu mohl upozornit na vznikající závadu v instalaci, zemědělec mohl zpozorovat počínající problém na poli, lékař si mohl všimnout důležitého příznaku – kdyby jen byli přítomni na místě.

Jednotlivé koncové body IoT většinou vysílají jen krátké úseky dat a energie vyslaná z jednoho zařízení je velice malá. Předpokládané masové rozšíření IoT-enabled výrobků patrně nebude představovat větší zdravotní riziko než jeden mobilní telefon v bytě navíc.

Viz též ochrana soukromí ».


12. 5. 2020 SOS tlačítko pro seniory »


11. 5. 2020 Rekord v sítích IoT »


25. 3. 2020 Narušuje IoT pojištění? »


6. 3. 2020 Špehování přes IoT zařízení? »


21. 1. 2020 ČEZ spouští IoT SIGFOX »


29. 12. 2019 Chytrá poštovní schránka »


23. 9. 2019 Kyberzločin a IoT »


28. 8. 2019 Sigfox IoT pokrytí v ČR »


16. 8. 2019 Nový IoT Středočeského kraje »


9. 7. 2019 Krádež balíků sena s GPS »