Články

Stane se nebezpečím 21. století alergie na Wi-Fi? 21. století 06/2016. Link.

Jiří Militký, Veronika Šafářová. Mohou textilie reálně pomoci při ochraně proti elektrosmogu? Vesmír 93, 308, 2014/5.  Link.

Smejkalová, R. Alergie na mobily a vlny z wi-fi. Lidé ztrácejí vlasy i hlavu. Link.

Jelínek, L. Kotlan, J., Pekárek, L. „Elektrosmog“ jako evergreen. Link.

Silny J., Demodulation in tissue, the relevant parameters and the implications for limiting exposure. Health Phys. 2007 Jun;92(6):604-8. Link.
Demodulace ve tkáni

PEKÁREK, L., JELÍNEK, L. Konec elektromagnetické hypersenzitivity. Praktický lékař. 2009, roč. 89, č. 3, s. 128-130, ISSN 0032-6739.

Napsat komentář