Psychohygiena

Pro osoby trpící elektrosenzitivitou jsou potíže zcela hmatatelné a fyzické. O souvislosti s elektromagnetickým polem často vůbec nepochybují.

Oficiální věda naproti tomu považuje elektrosenzitivitu za psychosomatický jev podobný fobii a souvislost s působením elektromagnetismu pokládá za vyvrácenou.

Elektrosenzitivita má určitý punc neřešitelnosti. Myslím si, že se jí z části neprávem přisuzují symptomy, které mají jiné vysvětlení a tím pádem i jiné (často snadnější) řešení.

Například v zaměstnání může být vysvětlením míra uspokojení z práce, pocit z pracovních vztahů, ale i kvalita vzduchu, vhodnost osvětlení, ergonomie pracoviště nebo ovladatelnost a spolehlivost používaných programů. Určitě se vyplatí na tyto vlivy pamatovat, protože jejich náprava je mnohem snadnější než dosažení globální změny v otázce elektromagnetických polí a záření.

Je známo, že strach a obavy mohou mít negativní účinky na zdraví. Kreativita a imaginace lidské mysli je nezměrná a dobře živené myšlenky mají tendenci se stávat skutečností.