Pokroky v hygieně

Dr. Semmelweisovi se jeho kolegové zpočátku smáli, když požadoval, aby si chirurgové před operací desinfikovali ruce.

Ačkoliv první zmínky o škodlivosti azbestu pocházejí už z roku 1898 a v 50. letech byla prokázána jeho karcinogenita, s jeho zákazem se začalo až v 80. letech a nejméně dalších 10 let trvalo ukončení výroby.

Tetraethylolovo se přes 50 let používalo jako přísada do benzínu, ačkoliv od samého začátku probíhala odborná diskuse o jeho nebezpečnosti. Více například Clair Patterson.

Když se po 20 letech používání DDT a dalších insekticidů začal projevovat jejich dopad na biosféru a Rachel Carsonová poukázala na nebezpečnost těchto látek, výrobci ji označili za hysterku. Po dalších 10 letech bylo DDT v mnoha zemích zakázáno.

Dalšími příklady jsou využití rtuti (amalgámu) pro zubní výplně, doporučování kouření nebo rentgenování těhotných.